Izaberi

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Plan konsultacija

Nacrt Srednjoročnog plana rada Službe za poslove sa strancima za period 2023-2025. godine

"Služba za poslove sa strancima"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 5.8.2022 - 20.8.2022

Plan konsultacija

Prednacrt Programa rada Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za 2023. godinu

"Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 5.8.2022 - 20.8.2022

Plan konsultacija

Nacrt Programa rada Službe za poslove sa strancima za 2023. godinu

"Služba za poslove sa strancima"

Detalji

Faza IV - Izrada nacrta propisa
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 5.8.2022 - 20.8.2022

Plan konsultacija

Pisma saglasnosti za program Interreg VI-B IPA ADRION 2021-2027

"Direkcija za evropske integracije BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 4.8.2022 - 19.8.2022

Plan konsultacija

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima

"Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH"

Detalji

Faza III - Faza izrade nacrta propisa ili drugog akta
Tip konsultacije Procedura Mjesto Vrijeme
Online konsultacije Direktni poziv svim registrovanim sa liste zainteresiranih eKonsultacije 4.8.2022 - 19.8.2022