O aplikaciji

Aplikacija eKonsultacije je stvorena sa jednim osnovnim ciljem, a to je omogućiti potpuno i pravovremeno informiranje i učešće građana, kao i predstavnika civilnog društva u procesu donošenja pravnih akata i kreiranju javnih politika u Bosni i Hercegovini 24 sata na dan – putem Interneta. 

 

Sa druge strane, institucijama Vlasti u Bosni i Hercegovini, aplikacija omogućava jednostavniju proceduru provođenja javnih konsultacija.

 

Iako vrlo složena sa aspekta njene arhitekture, aplikacija je u korisničkom segmentu veoma jednostavna. Ideje, sugestije i dodatne informacije prikupljene na ovaj način pomažu unapređenju predložene regulative. 

 

Rezultat ovakve saradnje poboljšava razumijevanje procesa donošenja i sadržaja pravnih akata i politika, te doprinosi njihovom kvalitetnijem provođenju i realizaciji planiranih ciljeva.