Često postavljena pitanja
  1. Kako koristiti web platformu eKonsultacije?         

I bez prethodne registracije  imate mogućnost pregledati sve objavljene pravne propise i druge akte, konsultacije te izvještaje o provedenim konsultacijama. Na početnoj stranici vidljive su sve konsultacije, prilikom pretrage imate mogućnost koristiti različite filtere poput pretrage po instituciji koja je otvorila konsultacije, datumu objave, abecednom redoslijedu, statusu konsultacija (konsultacije u toku, zatvorene konsultacije, objavljeni izvještaji) i slično.

  1. Gdje se na web platformi eKonsultacije mogu pronaći pravni propisi i drugi akti za koje su konsultacije održane u 2017.godini?

Pravni propisi i drugi akti za koje su konsultacije održane u protekloj 2017.godini se mogu pronaći u arhivi koja se vodi za svaku od institucija ponaosob. Način pristupanja arhivi je objašnjen u video tutorijalu koji možete pronaći tako da na početnoj stranici web platforme eKonsultacije odaberete opciju OSTALO zatim opciju Uputstvo za korištenje a nakon toga opciju Arhiva u kojoj ćete pronaći i video tutorijal.

  1. Zaboravio sam lozinku/korisničko ime za prijavu na web platfrmu eKonsultacije, šta trebam uraditi?

Ukoliko ste zaboravili lozinku za pristup web platformi eKonsultacije potrebno je da na početnoj stranici web platforme odaberete opciju PRIJAVA a zatim opciju Zaboravili ste

šifru? Zatim u dijelu Zaboravili ste lozinku upisujete vašu e-mail adresu koju ste upisali i prilikom vaše registracije i odaberete opciju Pošalji. na mail adresu koju ste upisali stići će vam mail za upis nove lozinke. Upisivanjem nove lozinke i resetovanjem stare lozinke ponovo će vam biti omogućena prijava na web platformu eKonsultacije.

  1. Da li se moram prvo registrovati da bih učestvovao u konsultacijama?

Ukoliko želite učestvovati u konsultacijama potrebno je da se prethodno registrujete i prijavite na web platfromu eKonsultacije klikom na PRIJAVA. Način registracije detaljno je prikazan u video tutorijalu naziva Registracija kojem možete pristupiti tako što na početnoj stranici odaberete opciju OSTALO, zatim opciju Uputstvo za korištenje a nakon toga opciju Registracije u kojoj ćete pronaći i video tutorijal naziva Registracija.

  1. Da li u eKonsultacijama mogu učestvovati anonimno?

Web platforma eKonsultacije omogućava da u konsultacijama učestvujete anonimno jedino kada registraciju vršite kao fizičko lice i to tako što prilikom vaše registracije nećete upisivati vaše ime i prezime.

  1. Kako se mogu registrovati da dobivam obavijest na e-mail o propisima koji su planirani da se rade u određenim oblastima od moga interesa?

Prilikom registracije imate mogućnost da pored odabira institucije/a sa kojima ste zainteresovani za konsultacije eventualno odaberete i oblasti konsultacija koje su široko postavljene (ljudska prava, pravosuđe, civilno društvo itd.). Birajući oblast/i od vašeg interesovanja vi ćete od svih institucija koje obavljaju konsultacije za pravne propise i druge akte koji spadaju u tu oblast dobivati obavijesti putem e-maila. Način registracije detaljno je prikazan u video tutorijalu naziva Registracija kojem možete pristupiti tako što na početnoj stranici odaberete opciju OSTALO, zatim opciju Uputstvo za korištenje a nakon toga opciju Registracije u kojoj ćete pronaći i video tutorijal naziva Registracija.

  1. Kako mogu znati kada su planirane konsultacije za određeni pravni propis za koji sam zainteresiran da učestvujem u konsultacijama?

Za svaku promjenu statusa pravnog propisa ili drugog akta, za one institucije za koje ste se prilikom vaše registracije opredijelili da dobivate obavijesti, dobićete mail obavijest. Nakon što primite obavijest jednostavnom provjerom statusa pravnih propisa i drugih akata te institucije na web platformi eKonsultacije vi ćete znati kada su planirane konsultacije za pravni propis ili drugi akt od vašeg interesovanja.

  1. Kako se mogu prijaviti za eKonsultacije na pravni propis ili drugi akt koji me interesuje?

Kada institucija/e postavi u konsultacije pravni propis ili drugi akt od vašeg interesovanja prvi korak koji trebate uraditi je da se registrujete, jer bez prethodne registracije nije moguće učestvovati u konsultacijama. Kada ste se registrovali i izvršili vašu prijavu, na početnoj stranici web platforme eKonsultacije birajući opciju Odaberi instituciju odaberete instituciju koja je u konsultacije postavila pravni propis ili drugi akt od vašeg interesovanja. Zatim birate opciju Plan konsultacija, pa ovisno o prirodi pravnog propisa birate opciju zakon, podzakonski akt, drugi akt, program rada i izvještaj o radu i kada pronađete konkretan pravni propis ili akt prijavljujete se za konsultacije odabirom opcije Prijava. Nakon uspješne prijave za konsultacije dobićete mail obavijest da ste se prijavili za učešće u konsultacijama. Zatim na početnoj stranici web platforme ekonsultacije birate opciju Konsultacije pa opciju Učestvuj čime vam se omogućava da upišete i pošaljete vaše prijedloge, primjedbe i komentare.

  1. Kako se mogu izbrisati sa liste onih koji primaju obavijesti?

Prilikom registracije imate mogućnost da odaberete instituciju/e sa kojima ste zainteresovani za konsultacije kao i eventualno oblasti konsultacija. Nakon što ste odabrali konkretnu instituciju/e i eventualno oblasti konsultacija  vi ste istovremeno uvršteni i na popis  zainteresovanih organizacija i pojedinaca, te ćete u skladu s tim, dobivati i obavijesti od tih istih institucija. Ukoliko ne želite da dalje primate obavijesti od konkretne institucije/a potrebno je da u svom profilu (koji ste otvorili prilikom vaše registracije) birajući opciju uredi korisnički račun,  jednostavno izbrišete tu instituciju/e iz popisa institucija sa kojima ste zainteresovani za konsultacije i eventualno oblasti konsultacija koje ste odabrali prilikom vaše registracije i obavijesti od institucije/a koje ste brisali vam više neće stizati.