Izaberi

Planovi pravnih propisa i drugih akata
Godišnji plan zakonodavnih aktivnosti Vijeća Ministara BiH 2022
Dokument godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti svih institucija Vijeća ministara BiH možete pregledati i preuzeti. Za pregled Plana zakonodavnih aktivnosti određene institucije izaberite instituciju na filteru Odabir institucije.
Nacrt Srednjoročnog plana rada Službe za poslove sa strancima za period 2023-2025. godine 5.8.2022
Više
Prednacrt Programa rada Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje za 2023. godinu 5.8.2022
Više
Nacrt Programa rada Službe za poslove sa strancima za 2023. godinu 5.8.2022
Više
Pisma saglasnosti za program Interreg VI-B IPA ADRION 2021-2027 4.8.2022
Više
Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa aerodromima 4.8.2022
Više