Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Nacrt srednjoročnog plana rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za period 2022.-2024. godine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH


Voditelj konsultacija : Dino Borovina
Email: dino.borovina@mhrr.gov.ba
Telefon: 033/703-964

Svrha

Srednjoročni plan rada Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za period 2022.-2024. godine, predstavlja skup svih srednjoročnih ciljeva, čija realizacija će se odvijati u navedenom periodu i za čije ostvarenje je odgovorno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Zasniva se i usklađen je sa Srednjoročnim programom rada Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

Dokumenti
Srednjoročni plan rada MLJPI 2022-2024
Prilog 1 Akcioni plan rada MLJPI 2022-2024 i Prilog 2 Pregled zakona, drugih propisa i razvojno-investicionih projekataprograma predviđenih Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH za period 2022-2024