Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Pravilnik o izmjeni pravilnika o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH


Voditelj konsultacija : Драган Петровић
Email: dragan.petrovic@bhdca.gov.ba
Telefon: +38751921261

Svrha

Predmetni pravilnik uređuje provođenje nadzora u civilnom vazduhoplovstvu u Bosni i Hercegovini. Predloženom izmjenom pomenutog pravilnika mijenja se član 47. Pravilnika u cilju jasnijeg odrađivanja obaveza subjekta nadzora kod podnošenja plana korektivnih aktivnosti te roka u kojem se isti podnosti.

Dokumenti
Pravilnik o izmjeni pravilnika o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu
Pravilnik o izmjeni pravilnika o nadzoru u civilnom vazduhoplovstvu