Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH


Voditelj konsultacija : Драган Петровић
Email: dragan.petrovic@bhdca.gov.ba
Telefon: +38751921261

Svrha

Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu transponuje Uredbu Komisije (EU) broj 1332/2011 od 16. decembra 2011. godine o zajedničkim zahtjevima za korišćenje vazdušnog prostora i operativnim postupcima za izbjegavanje sudara u letu i Uredbu Komisije (EU) broj 2016/583 od 15. aprila 2016. godine o izmjeni Uredbe Komisije (EU) broj 1332/2011, čime se postiže potpuna usklađenost sa propisima EU u ovoj oblasti. Izrada ovog Pravilnika je predviđena je i kao korektivna akcija za otklanjanje nalaza podignutih tokom EASA standardizacijske inspekcije.

Dokumenti
Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu