Plan konsultacija

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije. Registruj se

Pravilnik o upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH


Voditelj konsultacija : Драган Петровић
Email: dragan.petrovic@bhdca.gov.ba
Telefon: +38751921261

Svrha

Ovaj Pravilnik transponuje Uredbu Komisije (EU) broj 255/2010 od 25. marta 2010. godine kojom se utvrđuju zajednički zahtjevi za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja, čime se postiže potpuna usklađenost sa propisima EU u ovoj oblasti. Izrada ovog Pravilnika je predviđena i kao korektivna akcija za otklanjanje nalaza podignutih tokom EASA standardizacijske inspekcije. Takođe harmonizacija BiH propisa sa pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti je previđena i Radnim aranžmanima između EASA-e i BHDCA od 06.05.2015. godine.

Dokumenti
Pravilnik o upravljanju protokom vazdušnog saobraćaja